Belarus - Kazakstan 
Shots 15,15%
(11-9-13) 33
5-5
(1-1)
(1-1)
(3-3)
Shots 15,63%
(13-6-13) 32
Saves 84,38%
(12-5-10) 27
Saves 84,85%
(10-8-10) 28
PIM  
(2-0-2) 4
PIM  
(2-6-4) 12

First Period
03.55 1-0 EQ
BLR 28. KOLTSOV, Konstantin
9. CHUPRYS, Yaroslav
 
05.47 2 Min KAZ 19. MAZUNIN, Yevgeniy INTRF
12.50 Gk KAZ Goalkeeper Removal  
13.07 Gk KAZ --- New Goalkeeper ---
20. KOLYUZHNYY, Alexandr
 
13.07 2 Min BLR 2. EBERT, Valentin HOLD
15.04 1-1 PP1
KAZ 28. ALEXANDROV, Viktor
11. SEMENOV, Alexandr
 
Second Period
02.59 2 Min KAZ 30. FALFUDINOV, Denis TRIP
05.38 2 Min KAZ 16. AZANOV, Roman HOLD
08.36 2-1 EQ
BLR 18. MILESHKO, Dmitri
17. SIANKEVICH, Artem
 
10.07 2-2 EQ
KAZ 23. OGORODNIKOV, Andrey
28. ALEXANDROV, Viktor
 
18.06 2 Min KAZ 12. FOKIN, Anatoliy HOOK
Third Period
02.50 2-3 EQ
KAZ 24. TANYGIN, Yevgeniy  
10.08 3-3 EQ
BLR 28. KOLTSOV, Konstantin
12. KLIMIN, Mikhail
 
11.14 4-3 EQ
BLR 11. KULAKOV, Aliaksandr
8. TSIKHAN, Andrei
10. MAROZ, Andrei
 
11.51 2 Min KAZ 24. TANYGIN, Yevgeniy SLASH
12.42 5-3 PP1
BLR 18. MILESHKO, Dmitri
16. DOUBEN, Dmitry
 
15.20 2 Min KAZ 23. OGORODNIKOV, Andrey SLASH
15.20 2 Min BLR 4. BASHKO, Andrey SLASH
17.56 5-4 EQ
KAZ 18. YURYEV, Mikhail
19. MAZUNIN, Yevgeniy
 
17.56 Timeout KAZ    
18.24 Gk KAZ Goalkeeper Removal  
18.32 Timeout BLR    
18.58 5-5 EQ
KAZ 24. TANYGIN, Yevgeniy
18. YURYEV, Mikhail
 
18.58 Gk KAZ --- New Goalkeeper ---
20. KOLYUZHNYY, Alexandr
 

Players of game
BLR 18. MILESHKO, Dmitri
KAZ 24. TANYGIN, Yevgeniy