Slovakia - Kazakstan 
Shots 12,07%
(20-14-24) 58
7-0
(1-0)
(3-0)
(3-0)
Shots 0,00%
(6-8-7) 21
Saves 100,00%
(6-8-7) 21
Saves 87,93%
(19-11-21) 51
PIM  
(4-4-8) 16
PIM  
(8-4-18) 30

First Period
01.49 2 Min KAZ 2. VASSILCHENKO, Alexey SLASH
05.13 2 Min SVK 26. DURAK, Miroslav HOOK
07.59 2 Min SVK 24. SKVARIDLO, Tomas HOLD
10.11 2 Min KAZ 24. TANYGIN, Yevgeniy BOARD
10.27 1-0 PP1
SVK 26. DURAK, Miroslav
22. KOPECKY, Tomas
13. SUROVY, Tomas
 
12.18 2 Min KAZ 19. MAZUNIN, Yevgeniy TRIP
16.37 2 Min KAZ 22. SOZINOV, Vadim KNEE
Second Period
00.51 2 Min SVK 14. KRISTIN, Miroslav SLASH
05.16 2-0 EQ
SVK 9. BALEJ, Jozef
19. HOSSA, Marcel
 
08.04 3-0 EQ
SVK 9. BALEJ, Jozef
19. HOSSA, Marcel
29. VYDARENY, Rene
 
08.49 2 Min SVK 4. SLOVAK, Tomas HOLD
08.49 2 Min KAZ 22. SOZINOV, Vadim HO-ST
19.42 2 Min KAZ 13. SERDYUKOV, Pavel SLASH
19.59 4-0 PP1
SVK 4. SLOVAK, Tomas
13. SUROVY, Tomas
26. DURAK, Miroslav
 
Third Period
00.11 2 Min KAZ 2. VASSILCHENKO, Alexey TRIP
00.24 5-0 PP1
SVK 24. SKVARIDLO, Tomas
9. BALEJ, Jozef
29. VYDARENY, Rene
 
01.03 2 Min KAZ 16. AZANOV, Roman SLASH
01.39 2 Min KAZ 19. MAZUNIN, Yevgeniy ROUGH
03.59 2 Min KAZ 3. FADEYEV, Yevgeniy KNEE
05.11 2 Min SVK 11. STAROSTA, Tomas TRIP
08.57 6-0 EQ
SVK 22. KOPECKY, Tomas
14. KRISTIN, Miroslav
13. SUROVY, Tomas
 
11.53 2 Min SVK 4. SLOVAK, Tomas HOOK
14.20 2 Min SVK 9. BALEJ, Jozef ROUGH
14.20 2 Min KAZ 29. SPIRIDONOV, Andrey ROUGH
14.40 2 Min KAZ 16. AZANOV, Roman SLASH
14.54 2 Min KAZ 22. SOZINOV, Vadim SLASH
17.04 7-0 PP1
SVK 19. HOSSA, Marcel
24. SKVARIDLO, Tomas
29. VYDARENY, Rene
 
17.56 2 Min KAZ 28. ALEXANDROV, Viktor SLASH
19.05 2 Min KAZ 2. VASSILCHENKO, Alexey HI-ST
19.18 2 Min SVK 9. BALEJ, Jozef ROUGH

Players of game
SVK 1. PISAR, Lubomir
KAZ 22. SOZINOV, Vadim